Connect Job Agent

ACECOOK HAPPINESS SCHOLARSHIP 2019 - 2020 TẠI ĐÀ NẴNG

ACECOOK VIET NAM là một đơn vị với vai trò là cầu nối hợp tác giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp; Connect Job Agent Viet Nam hân hạnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam thực hiện chương trình tài trợ các suất học bổng cho các em sinh viên có thành tích học tập tốt tại 12 trường Đại học trọng điểm tại ba thành phố (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) trong năm học 2019-2020.

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên từ tất cả các Khoa/ Ngành hiện đang theo học tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng (ưu tiên sinh viên từ năm 1- năm 3)
2. Tiêu chí xét duyệt học bổng theo thứ tự ưu tiên:
- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ
- Sinh viên có thành tích học tập từ loại Khá trở lên (điểm Trung bình tối thiểu 6,5 trở lên)
- Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn, hội hoặc các hoạt động công tác xã hội.
3. Giá trị học bổng:
- Mỗi suất trị giá $500 USD
4. Hạn chót đăng ký tham gia hội thảo : Thứ 5 ngày 23 tháng 5 năm 2019.
5. Mục đích buổi Hội thảo:
- Giới thiệu về công ty Acecook Việt Nam
- Giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên
- Cơ hội nghề nghiệp tại Acecook Việt Nam trong tương lai.
6. Thông tin liên hệ: mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ:
- Email: connectjob.agent@4th-valley.com
- Điện thoại: 028.668.777.22 (Ms.Vi) - Hotline: 0902852533
- Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ConnectJobAgentVN/

Date Venue, Memo Apply Status
2019/05/24 - 05/24 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Địa điểm: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Hội thảo: Ngày 24/05/2019
Thời gian: 8:30 - 11:30
2019/05/24 - 05/24 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Hội thảo: Ngày 24/05/2019
Thời gian: 13:30 - 15:30

New to Connect Job

Already a member?

Please choose more than one.

Title

Message

You can speak Japanese
90 Days for free!

See more

From the Cookies Settings button at the bottom of the screen Please allow cookies.

LOG IN

Email
Password
or

Are you new to Connect Job? Please click the upper right button to close this pop-up and then go to SIGN UP.

SIGN UP

Email
Password
or

Are you new to Connect Job? Please click the upper right button to close this pop-up and then go to SIGN UP.

Forgot your password?

Email